Välja utomhusfärg

Att måla till exempel en husfasad eller ett staket är ett härligt projekt som kan lyfta en hel tomt. Det är dock inte alltid helt enkelt att veta vilken utomhusfärg man ska välja. Om ytan du ska måla är målad sedan tidigare är det alltid bäst att måla med samma typ av färg som använts innan. Vet du inte vilken ursprungsfärgen är bör du alltid rådfråga en professionell målare som kan analysera den befintliga färgen så att du säkert väljer rätt. Är ytan däremot obehandlad står du istället inför större valmöjligheter. Det finns flera olika färgsorter att välja mellan.

Innan du målar

Förarbetet är A och O för att resultatet av måleriet ska bli så bra som möjligt. Om ytan har gammal färg kvar måste denna avlägsnas noggrant innan ny färg målas på. För detta ska målartvätt användas varpå eventuella tvålrester ska sköljas bort helt och hållet. Färg som sitter löst kan man ta bort genom att skrapa med en skrapa eller en stålborste varefter ytan sedan bör målas om med grundolja. Beroende på ytans tillstånd kan även högtryckstvätt användas för avlägsnandet av gammal färg. Skulle ytan du ska måla vara möglig måste ett speciellt desinficerande tvättmedel som är speciellt utformat för att avlägsna alger och mögel användas.

Att välja färgtyp

Vilken färg du väljer beror bland annat på materialet du målar. Slamfärg, som är en av de äldsta färgmaterialen vi använder idag, målas på grövre ytor som till exempel ohyvlade träpaneler. Slamfärgen gör att ytan blir matt men ändå får en fin lyster. Linoljefärg passar istället för välhyvlade paneler och snickeridetaljer. Ytan blir till en början blank men övergår under årens gång till en allt mer matt finish. Även akryl- och oljefärger kan användas som utomhusfärger. Akrylfärg har kort torktid och ger ett närmast plastigt intryck när det torkat. Oljefärg är tåligare mot slitage än vad akrylfärg är, samt ger ett mattare intryck.