Behöver du tillfälliga lokaler?

Ibland blir det inte riktigt som vi tänkt oss, på både gott och ont. Kanske har företaget vuxit mer än du trodde var möjligt? Eller har vattenskador gjort att du måste flytta ut från kontoret? Det kan finnas mängder av anledningar till att du behöver en tillfällig lokal för ditt företag.

Poängen med flyttbara tillfälliga lokaler är att de är just tillfälliga. Att de antingen är lätta att sätta upp och ta ner igen, eller att de kan hyras under kortare perioder när de faktiskt behövs. Det finns ingen företagare som vill betala för dyra lokaler som inte används till sin fulla potential.

Tillfälliga lagerlokaler

Ibland kan det behövas lite extra utrymme för att förvara verktyg, fordon eller produkter. När det gäller fordon kan det vara värt att titta närmare på någon av alla de tältlösningar som finns att tillgå. Dessa är relativt billiga och kan sättas upp och tas ner förhållandevis snabbt när behovet inte längre finns.

Det andra alternativet är att hyra lager, antingen hos ett företagshotell eller av lokala företag som ägnar sig åt den här typen av uthyrning. Läs alltid kontraktet först så att inte uppsägningstiden är oskäligt lång. Ingen vill bli sittande med hyra att betala långt efter det att behovet av lokalen upphört.

Tillfälliga kontorslokaler

Tillfälliga kontor, eller s.k. kontorsmoduler, är inte lika enkla. Det är visserligen möjligt att hyra containerlösningar där det går att inreda kontorsbyggnader, men dessa är oftast relativt dyra och svåra att få tag på. Det krävs dessutom hjälp av en hantverksfirma för att montera ihop byggnaden vilket blir både tidsödande och mycket kostsamt för det lilla företaget.

Alternativet är att hyra in sig på ett kontorshotell. Dessa erbjuder lokaler i varierande storlek och under olika tidsperioder. Vissa ger också möjligheten att enbart betala för utnyttjad tid, det vill säga utan uppsägningstid. Å andra sidan delar du då lokalen med andra, vilket inte alltid är helt idealiskt även om det kan vara praktiskt.