Elektriker

Oavsett hur duktig ”hemmafixare” du än är finns det vissa hantverkare du kommer att behöva anlita om du är en villaägare, en av dessa hantverkare är elektrikern.

Hemmafixaren

Den duktiga hemmafixaren vet när det är dags att ta hjälp av en hantverkare och när det gäller el kräver de allra flesta installationer att du anlitar elektriker. El är livsfarligt och även om det finns vissa installationer som är lagliga att göra själv gäller det för hemmafixaren att verkligen veta vad han gör eftersom felaktiga installationer kan leda till att apparater blir strömförande och därmed livsfarliga. Felaktiga installationer kan också leda till brand så även om det finns vissa saker man får göra själv är det bäst att anlita elektriker, om du inte är helt säker på vad du gör.

Reglerat av lagar

Olikt andra renoveringar och installationer är arbete med el kringgärdat av lagar och regler. Vid till exempel renovering av ett badrum finns det mängder av riktlinjer som bör följas för att försäkringen skall gälla, men det finns inga lagar som reglerar vem som får utföra installationen. Vad gäller el finns det massvis av regler och de flesta installationer måste enligt lag utföras av en auktoriserad elektriker. Tumregeln är att fasta elinstallationer måste göras av en auktoriserad elektriker.

Var du hittar en elektriker

Elektriker hittar du likt andra hantverkare genom att fråga vänner och anhöriga. Hittar du ingen elektriker på det sättet kan du söka på internet. När du väl hittat en elektriker måste du göra klart för dig att det är en auktoriserad elektriker och ett seriöst företag. För att en elektriker skall ha rätt att utföra installationer måste elektrikern ha en behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket. En elektriker med denna behörighet kallas för elinstallatör. Det är inte alltid den elinstallatören som kommer hem till dig men företaget elektrikern arbetar för måste ha elinstallatörer anställda som delegerar arbete med installationer till övriga elektriker. På så sätt bär elinstallatören ansvaret och alla regler uppfylls.