Betong

Behandla ert betonggolv med HTC Superfloor

Betong är ett material som har många fördelar. Det kan användas som byggnadsmaterial i nästan alla typer av konstruktioner, utomhus och inomhus. Det som mest utmärker betongen är dess hållfasthet och slitstyrka. I vissa miljöer kan man förstärka eller förändra vissa egenskaper vilket gör betongen särskilt användbar.

På senare tid har betong också mer och mer börjat användas för golv även i de mest krävande och lyxiga miljöer. Ett speciellt krav i de senare sammanhangen är givetvis är det estetiska. Eftersom även det allra bästa golv så småningom slits och tappar sin ursprungliga glans är det viktigt att kunna återställa golvet utan alltför kostnads- eller arbetskrävande insatser.

Med HTC Superfloor TM har man funnit en metod som gör att betonggolvet kan återfå såväl sin ursprungliga funktion som skönhet. Stadax Betongteam använder regelbundet HTC Superfloor i sin verksamhet. Det är en unik, patenterad och internationellt spridd behandlingsmetod som är lätt att utföra utan alltför stora störningar i den dagliga verksamheten. Metoden går ut på att i ett första steg slipa bort det ytskikt som med tiden bildats ovanpå golvet och därefter polera det så att det får en maximal glans.

En effekt som uppnås genom HTC Superfloor TM är att golvet blir betydligt mer lättstädat och därmed miljövänligt med åtföljande ekonomiska fördelar.