Tysta rum för möten

Allt fler arbetsplatser idag har öppna kontorslandskap eller flexibla arbetsplatser, där man kan sitta vid olika skrivbord varje dag. Detta är ett vanligt sätt för arbetsgivare att, exempelvis, få ner lokalkostnader. Men denna typ av arbetsplats skapar behov av tysta rum. Tysta rum är inte bara till för att mötas utan även för att exempelvis läsa en rapport eller göra en analys, eller prata om saker som inte andra ska höra.

Kontorslandskap blir allt vanligare

Kontorslandskapen blir fler och fler och det är inte alltid de är uppskattade. Men det går att göra dem så funktionella som möjligt. En studie har visat på att det finns färre konflikter och att det blir en bättre gemenskap i ett öppet kontorslandskap. Däremot finns det dock en risk att arbetstagarna blir störda av sina varandra, vilket arbetsgivaren kan motverka genom att planera och kombinera olika typer av arbetsplatser på kontoret.

Flexibla lösningar

Har man tysta mötesrum är det lätt att sätta upp gemensamma förhållningsregler på kontoret om när dessa ska användas, för att minska det sammanlagda ljudet på arbetsplatsen och minimera risken att medarbetare störs. Idag finns tysta rum med funktioner av god kvalitet, till exempel mekanisk ventilation och trevlig belysning. Ett mötesrum kan också hjälpa till att bryta upp ett större kontorslandskap och tillföra användbara väggar. Tänk på att även inreda rummet funktionellt.