Borra brunn

Att borra en brunn är något som de flesta tänker på bara när de har problem med sina brunnar, men att borra en brunn själv är något som kan göras regelbundet. Det är inte så svårt som du kanske tror. Det finns många människor där ute som är villiga att hjälpa till med ditt projekt och göra det enkelt för dig. Om du har mycket svårt med dina vattenproblem kommer de definitivt att kunna hjälpa dig. Några av de saker de kan göra för dig är:

Borrning av en brunn kan vanligtvis göras på brunnar som har en diameter på minst tre meter. Den bästa diametern för de flesta brunnar är tio fot eftersom det kräver färre förare att köra mellan hålen. Du vill se till att du får rätt verktyg för jobbet. Ett verktyg som kan användas är en bobcat. Detta är en lång ståltråd som används för att borra stora hål.

De flesta borrutrustningar kommer att innefatta hölje, vilket är ett material som håller höljet ovanför marken. De flesta som byggföretag kommer att använda brunnhölje som hålets översta lager. Vevaxlar och kolvbrunnar använder inte hölje, men de använder en toppmonterad gjutning eller en klaffkrage. En klaffkrage är en liten metallbit som passar inuti brunnhöljet och låter vatten flöda genom den. Ju mindre klaffkragen desto mindre vatten kan rinna genom brunnen.

Borrdiametern är mätningen av avståndet från borrhålets topp till höljets eller skorstenens botten. I de flesta fall, ju större hålets diameter desto lägre kostnad för projektet. Detta är dock vanligtvis inte fallet i bostadsvattenbrunnar. För denna typ av borrning baseras kostnaden typiskt på brunnens diameter i motsats till behållarens höjd. Kostnaden kan också påverkas av huruvida hålet placeras över eller under jordens nivå.

Om du planerar att installera dina brunnar på egen hand, finns det många saker som måste övervägas. Några av de viktigaste övervägandena är vilken typ av mark brunnarna kommer att sitta på och de typer av jord och sten som ligger under den ytan. Olika typer av jord och sten har olika porositeter och är inte lämpliga för alla typer av borrslam. Vattentillförseln och tillgången till vattnet är också två huvudaspekter som måste beaktas.

När du borrar en brunn är processen ungefär som att pumpa vatten från en behållare. Förutom med en brunnborrning kommer pumpen vanligtvis att drivas av en alternativ källa som vind- eller solenergi. Pumpens placering och dess hästkrafter bör bestämmas utifrån den typiska flödeshastigheten för den vattenkälla som används för att pumpa upp borrhålet. I allmänhet kommer en högre hästkraftspump att ge ett högre utbyte, medan en lägre hästkraftspump ger dig mer flexibilitet i utformningen av pumpsystemet. Det är viktigt att tänka noga över källan till vatten som du använder för att säkerställa att ditt pumpsystem fungerar.

Att borra en brunn är mer än att bara nå jorden och gräva ett hål, det tar beräknade risker med ditt eget liv för att slutföra jobbet ordentligt. Även om dessa typer av jobb i sig är riskabla kan de också vara mycket givande om de görs ordentligt. Många företag erbjuder en mängd olika verktyg och utrustning för att göra borrningsprocessen så säker som möjligt. Dessa inkluderar brunnborrningsutrustning såsom betongblandare och förborrning av elektriska brunnar.

Elektrisk borrutrustning består av handbilar, bomlyftar och hydrauliska borrkronor. Hydrauliska borrkronor är de vanligaste eftersom de är de mest effektiva och enklaste att använda. All elektrisk utrustning måste underhållas ordentligt för att förhindra olyckor som brand, elchock och explosion. All elektrisk utrustning måste också regelbundet inspekteras ordentligt för tecken på slitage som kan indikera att de behöver service eller repareras. Det är viktigt för alla operatörer att känna till alla driftsregler för deras specifika maskintyp. Detta inkluderar driftproceduren för varje elektrisk utrustning.

Hålborrning är en av de säkraste och mest effektiva metoderna för arbete i djupa brunnar. Det kan göras på en betongkudde, en ovanför grundvattenbehållaren, en saltvattensjö eller damm eller till och med under jorden. Trikonskruven borrar på olika platser för att förbereda borrhålet för djupare penetration så att borrkronan inte tränger in i marken. Denna typ av borrning används för hål med stor diameter. Hålborrmaskinen är säker, pålitlig, enkel att använda och effektiv.