Rekrytering inom bygg och teknik

Byggbranschen expanderar globalt och behovet av kompetens inom bygg och teknik ökar hela tiden. Det här är en bransch som står inför ett paradigmskifte, då det är en av de sista branscherna som håller på att digitaliseras. Branschen står inför en revolution där BIM, Building Information Modeling, spelar en central roll, vilket innebär en ökad efterfrågan på en rad nya och digitala kompetenser. Bemanningsföretag i Göteborg, Malmö och Stockholm erbjuder möjligheter att snabbt hitta personal, men det finns även andra vägar att gå för att hitta rätt kompetens.

BIM handlar om att skapa digitala ritningar och att kommunicera kring byggprocessen digitalt. De nya processerna förändrar bygg- och teknikbranschen i grunden, och påverkar vilken typ av personal som kommer att behöva rekryteras under de kommande åren. Digitala kompetenser ökar i värde och idag söker rekryteringsföretag med ljus och lykta efter ingenjörer och byggarbetare med till exempel kompetens inom BIM.

Rätt person på rätt plats

Det finns en stor bredd av tjänster och roller i bygg- och teknikbranschen och det kan vara en utmaning för såväl rekryterare som jobbsökande att formulera sig kring erfarenheter och kompetenser. Byggbranschen och teknikbranschen befinner sig i förändring och generellt ökar digitala kunskaper hela tiden i värde. Interdisciplinära erfarenheter över skrågränserna är också attraktiva på arbetsmarknaden, där samarbeten mellan professionerna blir allt viktigare.

Universitet eller yrkesutbildningar

Det finns en rad olika sätt att utbilda sig för en karriär i inom bygg och teknik. Arkitekter och ingenjörer hör till dem som går långa universitetsutbildningar, medan det för de mer praktiskt orienterade rollerna finns en rad yrkesförberedande utbildningar som löper över ett, två eller tre år. Rekryterare brukar tydligt ange i platsannonserna vilken utbildningsnivå som krävs hos den sökande.

Rekrytering internationellt

Arbeten inom bygg och teknik finns över hela världen. För den som vill söka sig till en internationell karriär är byggbranschen och teknikbranschen ett mycket bra val. Här rekryteras personal ofta över landgränserna och den som är duktig på språk har ett försprång. Om en tjänst innebär mycket resor så brukar det anges redan i annonsen eller under intervjuerna i rekryteringsprocessen.