Lastpallar

En lastpall används främst för att transportera varor, vanligtvis med hjälp av en gaffeltruck. Lastpallar är oftast tillverkade av trä eller plast och har en stabil konstruktion för att de ska kunna hålla för tunga vikter. Den vanligaste typen av lastpall är den standardiserade så kallade Europapallen eller SJ-pallen.

Europapallen utvecklades under andra halvan av 1940-talet av SJ, BT och Gyllsjö Träindustri. Några år senare bestämdes det av den Internationella järnvägsunionen att pallen skulle bli europeisk standard. Europapallen görs i två storlekar, den så kallade helpallen med måtten 800 mm x 1200 mm, och halvpallen med måtten 800 mm x 600 mm.

Lastpallens historia

År 1920 tillverkade företaget Clark i USA en truck med en hydraulisk lyftanordning som hade förmågan att lyfta ett halvt ton last. Denna konstruktion utvecklades genom åren för att tillslut landa i att bli den klassiska gaffeltrucken. Under andra världskriget användes Clarks gaffeltruckar till att frakta lådor med förnödenheter och ammunition.

Dagens i Europa standardiserade lastpall var som tidigare nämnt en svensk uppfinning. SJ valde från början att vara med i utvecklingen av lastpallen då de ville ha ett hjälpmedel för att kunna utföra effektiva transporter via järnvägen. Tillsammans med containern och gaffeltrucken har lastpallen blivit ett viktigt sätt att spara både utrymme och tid.

Utmanare till Europapallen

Som ett hjälpmedel vid lastningen på lastpallar används ofta en så kallad pallkrage som är en typ av ram som fäster runt lastpallarnas ytterkanter. Pallkragen möjliggör frakt av mindre föremål som annars riskerar att falla av från lastpallen. Tack vare pallkragar kan lastpallar även staplas stabilt på höjd ovanpå varandra.

Idag har en helpall av den standardiserade Europapallen arean 0,96 m². Under de senaste åren har Europapallen blivit utmanad på marknaden av lastpallar som tar mindre plats, är lättare i materialet och är billigare att tillverka. Dessa alternativa pallar är dock inte lika hållbara som Europapallen som tål en mer ojämn belastning.