Metoder för slipning

Slipning är en mycket vanlig metod för bearbetning av olika typer av föremål eller mekaniska komponenter som man av någon anledning vill ska ha en slät och symmetrisk yta. Anledningarna till att vilja ha en yta slipad kan vara flerfaldiga. Den viktigaste är att ytan, så långt det är möjligt, får de egenskaper man vill att den ska ha för framtida användning.

Inom industrin finns det ofta någon form av slipmaskin på varje verkstad där man sysslar med någon form av tillverkning eller bearbetning för kunds räkning. Härutöver finns det ett antal företag över hela landet som har specialiserat sig på att just utföra sliparbeten åt kunder. Det är då viktigt att ha en fullödig maskinpark eftersom kraven från kundernas sida är mycket varierande och kraven på precision och kvalitet är hög.

En form av slipningsuppdrag där kvalitetskravet ofta gör att man söker sig till en legoslipare är precisionsslipning. De tillfällen där precisionsslipning kommer till användning är främst när mindre föremål skall bearbetas för att åstadkomma ett snyggt och exakt resultat. Vi talar här om föremål av såväl metaller som av trä och liknande. Det kan handla om att en yta skall förskönas eller att komponenten ifråga ska kunna passa exakt ihop med en annan.