Hur fungerar eldistribution?

Distributionen av el är arbetet bakom driften av ett modernt samhälle där elektrisk kraft skapas, flyttas och levereras till konsumenter. Distributionsmetoden inkluderar de olika sätten på vilka elektrisk energi omvandlas från en form till en annan. Dessa är: produktion, överföring, distribution. Hur fungerar elförsörjningen? Eldistributionsföretag tillhandahåller el till företag, hem, offentliga byggnader och till och […]

Läs mer...