Är ett markpoolbygge rätt byggprojekt för dig i år?

En markpool är ett hyfsat dyrt, men kanske också mycket givande, projekt. Själva bygget i sig innebär vissa utmaningar, men när poolen väl är klar kan du se fram emot sköna morgondopp och poolhäng under ljumna sommarkvällar med vänner och familj.

Du som är byggarbetare har ett litet försprång och kanske kan göra arbetet snabbare än gemene man, men räkna med att det åtminstone tar ett par månader. Att klara av hela bygget på en sommarsemester blir alltså svårt.

Placeringen

En bra början är att kontrollera om du faktiskt kommer att ha plats för poolen. Och om så är fallet, har du en plats för poolen som inte skuggas av träd och stora buskar? Även om träden inte skymmer solen, så kommer de sannolikt att släppa ned blad, pollen och kanske små kvistar i poolen. Det här gör att rengöringsarbetet blir mycket mer omfattande.

Underhåll när poolen är uppe

Att ha en pool må för det mesta innebära glädje – men det innebär också en del arbete. Vattnet behöver testas regelbundet, filter och pump behöver kollas och poolbotten och väggar behöver rengöras.

Även om det är ganska många uppgifter att ansvara för, så behöver det faktiskt inte vara särskilt svårt. Att kontrollera vattnet görs enkelt med teststickor, antingen med hjälp av digitala testare eller remsor som doppas ned i vattnet ett par sekunder. Med klor, eller klorfria alternativ hålls sedan vattnet rent länge.

Höjer värdet på huset

Om du bestämmer dig för att bygga en pool och slutför projektet, så kan du räkna med att det blir en markant värdehöjning på huset. Poolen i sig har ett inneboende värde, samtidigt som det ger ett exklusivt intryck som lockar spekulanter att lägga högre bud. Vill du ha lite bättre chanser på bostadsmarknaden när det väl är dags att sälja, så är pool ett säkert kort för att åstadkomma just det.

Kolla om du behöver bygglov

En pool kräver som regel inget bygglov, men det finns undantag till den regeln. Vill du att din pool ska ha ett tak så finns en ”risk” att du behöva söka om bygglov. Vanligt är annars att det som byggs runtomkring poolen kan kräva bygglov, så som ett plank eller en altan.

Marklov kan du dock behöva titta närmare på, eftersom det kan krävas om du planerar att gräva bort mycket jord. Samma gäller om du vill fylla upp med jord så att markhöjden förändras.